360 Total Security

15 มี.ค. 2015 2967

360 Total Security โปรแกรมป้องกันไวรัส ค้นหาและกำจัดไวรัส สำหรับโปรแกรมนี้จะมีการทำงานที่แตกต่างกับ 360 Internet Security นั่นก็เพราะว่าคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวโปรแกรม 360 Total Security ที่มีหน้าที่หลักในการกำจัดไวรัสโดยเฉพาะ และยังรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆ ได้รวมเข้ามาอยู่เป็นส่วนหนึ่งในเครื่องมือชุดนี้ด้วย โดยคุณสมบัติเหล่านี้ได้แก่

Features

Virus Scan: สแกนหรือค้นหา และกำจัดไวรัสที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูล เมื่อตรวจพบในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรแกรมจะรายงานให้ทราบและทำการลบออกในทันที
SpeedUp: เป็นคุณสมบัติที่แนะนำและปรับแต่งคอมพิวเตอร์ของคุณให้ทำงานรวดเร็วขึ้น มันจะทำการหยุดการทำงานของบางโปรแกรมที่ไม่ได้ถูกเรียกใช้งานเมื่อขณะเริ่มต้นเปิดคอมพิวเตอร์
CleanUp: คุณสมบัตินี้จะมีอยู่ในโปรแกรมสารพัดประโยชน์ทั่วไป (Utility) มันสามารถช่วยลบไฟล์ขยะที่กินพื้นที่ว่างในคอมพิวเตอร์ให้หมดไป
Protection: เมื่อสแกนและลบไวรัสออกจนหมดเครื่องแล้ว โปรแกรมยังสามารถป้องกันไวรัสที่มักมากับไฟล์ต่างๆ มันจะตรวจสอบ และสอบถามผู้ใช้ให้แน่ใจว่าไฟล์ที่คุณเปิด หรือที่ดาวน์โหลดมาไว้ในคอมพิวเตอร์เป็นไฟล์ที่ไม่ใช่ไวรัส

ผู้ใช้สามารถติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส 360 Total Security เพื่อใช้งานร่วมกับโปรแกรมรักษาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตได้ หรือสามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมประเภท Anti-Malware ได้ เช่น Malwarebytes

Screenshot

360-Total-Security-screenshot