นโยบายความเป็นส่วนตัว

9 มิ.ย. 2014 0

1. KOKKAK เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการให้บริการดาวน์โหลด แนะนำ และเผยแพร่ซอฟต์แวร์ต่างๆที่เป็นประโยชน์ และจำเป็นต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน ที่ติดตั้งใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา เช่น สมาร์ทโฟน, แท็บแล็ต ด้วยวิธีการบอกเล่าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ความเคลื่อนไหวและการปรับปรุงของแต่ละผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสอนการใช้งานสำหรับโปรแกรมที่น่าสนใจ

2. ซอฟต์แวร์ที่นำมาเผยแพร่และให้ดาวน์โหลดในเว็บไซต์ KOKKAK เป็นซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง มีที่มาที่ไปชัดเจน เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้งานและการเผยแพร่ ดังนี้
Freeware ซอฟต์แวร์ฟรีเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถเผยแพร่และติดตั้งใช้งานได้ โดยที่ไม่มีเงื่อนไขในการใช้งานอื่นๆ ตามมา
Open Source ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สเป็นซอฟต์แวร์ที่อยู่ในกลุ่ม Freeware ผู้ใช้สามารถนำมาพัฒนาใช้งานเองได้ แต่ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ต่อผู้อื่น
Shareware เป็นซอฟต์แวร์ที่ผู้เป็นเจ้าของเผยแพร่และแจกจ่ายให้ใช้งานฟรี โดยมีข้อจำกัดในการใช้งาน เช่น การกำหนดวัน และเวลาในการใช้งาน หรือจำกัดคุณสมบัติบางประการไว้
Free Trial, Demo ซอฟต์แวร์รุ่นทดลองใช้ ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี แต่จะสามารถใช้งานได้ตามข้อจำกัด เช่น 7 วัน, 15 วัน, 30 วัน เป็นต้น จะเป็นลักษณะเดียวกันกับ Shareware

3. KOKKAK ไม่ได้จัดเก็บไฟล์ของซอฟต์แวร์ทุกชนิดไว้ที่โฮสต์ของเว็บไซต์ โดยลิงค์ที่ส่งออกไปจากเว็บไซต์ล้วนแต่เป็นไฟล์ที่อยู่โฮสต์และเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเจ้าของซอฟต์แวร์นั้นๆ ทั้งหมด รวมถึงเว็บไซต์ดาวน์โหลดตามที่แนะนำ

4. KOKKAK มีการนับสถิติโดยใช้ Google Analyrics ซึ่งอาจจัดเก็บข้อมูลทั่วไปจากผู้เข้าเว็บไซต์ แต่ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวใดๆ จากผู้ใช้งาน

5. KOKKAK ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ที่อาจเกิดจากการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดผ่านการแนะนำทางเว็บไซต์แห่งนี้