Auslogics Disk Defrag

10 ก.ค. 2015 3742

Auslogics Disk Defrag เป็นโปรแกรมจัดเรียงข้อมูลที่ช่วยในการจัดระเบียบข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น และยังช่วยลดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล เนื่องจากโปรแกรม Auslogics Disk Defrag จะจัดเรียงข้อมูลให้เข้าที่อย่างเป็นระเบียบทำให้ที่ว่างในฮาร์ดดิสก์เพิ่มมากยิ่งขึ้น

Auslogics Disk Defrag ไม่ต่างไปจากเครื่องมือจัดเรียงข้อมูลที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่า Disk Defragment ซึ่งมีมาพร้อมกับวินโดว์ก่อนแล้ว เพียงแต่จะสังเกตเห็นว่า มันไม่มีรายละเอียด หรือช่องตารางแสดงรูปภาพ เปรียบเทียบก่อน-หลัง ให้เห็นว่าเป็นอย่างไร สำหรับในโปรแกรม Auslogics Disk Defrag นี้แล้วจะแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจน และที่สำคัญประสิทธิภาพนั้นไม่แพ้ หรืออาจจะดีกว่าเลยด้วย

หากคิดว่าที่ใช้ในเครื่องนั้นดีแล้วก็ไม่เป็นไร เพียงแค่เปิดมันมาใช้เป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งถ้าไม่ลืม รับรองว่าคอมพิวเตอร์จะไม่ช้าลงอย่างแน่นอน แต่ถ้าหากไฟล์ในคอมพิวเตอร์เยอะไปก็ช้าได้ ขึ้นอยู่กกับพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคนด้วย หรือไม่ก็ดาวน์โหลด Auslogics Disk Defrag รุ่นใหม่ล่าสุดไปใช้ได้เลย

Features

คุณสมบัติและความสามารถโดยทั่วไปของโปรแกรมมีดังนี้

  • จัดระเบียบข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพ
  • รวบรวมพื้นที่ว่างในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
  • ระบบจัดวางตำแหน่งไฟล์อัจฉริยะ
  • การรักษา MFT สงวนโซนที่ชัดเจน
  • จัดระเบียบไฟล์เดียวหรือโฟลเดอร์
  • รายชื่อของไฟล์ที่กระจัดกระจาย
  • โหมดจัดระเบียบแบบอัตโนมัติ
  • จัดระเบียบที่กำหนด
  • การปรับแต่งการจัดระเบียบดิสก์
  • รองรับหลากหลายภาษา

Screenshot