Compression Tools

Bandizip 6.22

Freeware 20 มี.ค. 2019 418

Bandizip โปรแกรมบีบอัดไฟล์ แตกไฟล์ ฟรี เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่มีความสามารถทางด้านการทำงานเช่นเดียวกับ…

PeaZip 6.4.1

Open Source 5 พ.ค. 2017 316

PeaZip โปรแกรมบีบอัดไฟล์ข้อมูลและแตกไฟล์ข้อมูล เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมในประเภทของโปรแกรมบีบอัดข้อมูล ซึ่…

WinRAR 5.71 ภาษาไทย

Shareware 5 พ.ค. 2019 1251

โปรแกรม WinRAR คือโปรแกรมที่ช่วยในการจัดการด้านการจัดเก็บไฟล์ สามารถบีบอัดไฟล์ และ โฟลเดอร์ เพื่อให้…

7-Zip 19.00 (64-bit)

Open Source 28 ก.พ. 2019 351

7-Zip โปรแกรมบีบอัดไฟล์ (ฟรีโอเพนซอร์ซ) เป็นโปรแกรมที่จะช่วยบีบอัดไฟล์ของคุณให้ขนาดเล็กลงอย่างมีคุณภ…

IZArc 4.2

Freeware 4 พ.ย. 2016 267

IZArc เป็นโปรแกรมฟรีที่มีความสามารถในการบีบอัดไฟล์(Zip) และแตกไฟล์หรือแยกไฟล์(extract) ซึ่งการทำงานข…

WinZip 23.0.13431

Free Trial 10 พ.ค. 2019 424

WinZip โปรแกรมบีบอัดไฟล์ โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมประเภทแชร์แวร์ มีความสามารถใช้ในการบีบอัดไฟล์ ลดขนาดขอ…

อันดับยอดนิยม