Compression Tools

Express Zip File Compression

24 ก.ย. 2019 1099

Express Zip โปรแกรมบีบอัดไฟล์และแตกไฟล์ประเภท Zip ชื่อโปรแกรมเต็มๆ คือ Express Zip File Compression เป็นหนึ่งในเครื่องมื…

Compression Tools

Ashampoo ZIP Free

2 มิ.ย. 2019 999

Ashampoo ZIP Free เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีจากทั้งหมดในโปรแกรมเก็บไฟล์ถาวร หรือเรียกในภาษาบ้านเราก็คือโปรแกรมบีบอัดไฟล์ แ…

Compression Tools

Bandizip

13 ก.ย. 2017 2811

Bandizip โปรแกรมบีบอัดไฟล์ แตกไฟล์ ฟรี เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่มีความสามารถทางด้านการทำงานเช่นเดียวกับ WinRAR, WinZip ที่เ…

Compression Tools

PeaZip

23 ก.ค. 2015 1413

PeaZip โปรแกรมบีบอัดไฟล์ข้อมูลและแตกไฟล์ข้อมูล เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมในประเภทของโปรแกรมบีบอัดข้อมูล ซึ่งโปรแกรมนี้มีน้อยคนท…

Compression Tools

WinRAR

15 ก.ค. 2015 6212

โปรแกรม WinRAR คือโปรแกรมที่ช่วยในการจัดการด้านการจัดเก็บไฟล์ สามารถบีบอัดไฟล์ และ โฟลเดอร์ เพื่อให้มีขนาด(size)ที่เล็กล…

Compression Tools

7-Zip

3 ม.ค. 2015 2576

7-Zip โปรแกรมบีบอัดไฟล์ (ฟรีโอเพนซอร์ซ) เป็นโปรแกรมที่จะช่วยบีบอัดไฟล์ของคุณให้ขนาดเล็กลงอย่างมีคุณภาพ สำหรับโปรแกรมนี้เ…

Compression Tools

IZArc

28 ส.ค. 2014 1392

IZArc เป็นโปรแกรมฟรีที่มีความสามารถในการบีบอัดไฟล์(Zip) และแตกไฟล์หรือแยกไฟล์(extract) ซึ่งการทำงานของโปรแกรมนี้จะคล้ายก…

Compression Tools

WinZip

11 พ.ค. 2014 3425

WinZip โปรแกรมบีบอัดไฟล์ โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมประเภทแชร์แวร์ มีความสามารถใช้ในการบีบอัดไฟล์ ลดขนาดของไฟล์ให้เล็กลง โปรแก…