Compression Tools

Express Zip File Compression 6.33

Free (non-commercial) 17 ธ.ค. 2019 1056

Express Zip โปรแกรมบีบอัดไฟล์และแตกไฟล์ประเภท Zip ชื่อโปรแกรมเต็มๆ คือ Express Zip File Compression …

Ashampoo ZIP Free 1.0.7

Freeware 2 มิ.ย. 2019 969

Ashampoo ZIP Free เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีจากทั้งหมดในโปรแกรมเก็บไฟล์ถาวร หรือเรียกในภาษาบ้านเราก็คื…

Bandizip 7.11

Freeware 27 ต.ค. 2020 2714

Bandizip โปรแกรมบีบอัดไฟล์ แตกไฟล์ ฟรี เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่มีความสามารถทางด้านการทำงานเช่นเดียวกับ…

PeaZip 7.0.0

Open Source 2 ธ.ค. 2019 1388

PeaZip โปรแกรมบีบอัดไฟล์ข้อมูลและแตกไฟล์ข้อมูล เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมในประเภทของโปรแกรมบีบอัดข้อมูล ซึ่…

WinRAR 5.71 ภาษาไทย

Shareware 5 พ.ค. 2019 6123

โปรแกรม WinRAR คือโปรแกรมที่ช่วยในการจัดการด้านการจัดเก็บไฟล์ สามารถบีบอัดไฟล์ และ โฟลเดอร์ เพื่อให้…

7-Zip 19.00 (64-bit)

Open Source 28 ก.พ. 2019 2522

7-Zip โปรแกรมบีบอัดไฟล์ (ฟรีโอเพนซอร์ซ) เป็นโปรแกรมที่จะช่วยบีบอัดไฟล์ของคุณให้ขนาดเล็กลงอย่างมีคุณภ…

IZArc 4.4

Freeware 12 พ.ย. 2019 1358

IZArc เป็นโปรแกรมฟรีที่มีความสามารถในการบีบอัดไฟล์(Zip) และแตกไฟล์หรือแยกไฟล์(extract) ซึ่งการทำงานข…

WinZip 24.0.13681

Free Trial 11 ก.ย. 2019 3351

WinZip โปรแกรมบีบอัดไฟล์ โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมประเภทแชร์แวร์ มีความสามารถใช้ในการบีบอัดไฟล์ ลดขนาดขอ…