Download Managers

Internet Download Manager 6.35 build 3

Shareware 28 ส.ค. 2019 3088

Internet Download Manager (IDM) โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด ที่ช่วยจัดการในเรื่องของการดาวน์โหลดให้คุณดาวน์…

EagleGet 2.1.5.20

Freeware 12 ส.ค. 2019 3014

EagleGet โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดไฟล์ เป็นโปรแกรมฟรีที่มีหน้าที่สำหรับจัดการการดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ จากเบร…

Free Download Manager 5.1.38.7312

Open Source 28 เม.ย. 2019 2448

Free Download Manager (FDM) โปรแกรมที่ใช้สำหรับช่วยดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ จากอินเทอร์เน็ต ซึ่งโปรแกรมนี้…

อันดับยอดนิยม