Download Managers

Internet Download Manager 6.30 build 9

Shareware 14 พ.ค. 2018 16

Internet Download Manager (IDM) โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด ที่ช่วยจัดการในเรื่องของการดาวน์โหลดให้คุณดาวน์…

EagleGet 2.0.4.50

Freeware 20 พ.ค. 2018 18

EagleGet โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดไฟล์ เป็นโปรแกรมฟรีที่มีหน้าที่สำหรับจัดการการดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ จากเบร…

Free Download Manager 5.1.36 build 7160

Open Source 13 พ.ค. 2018 15

Free Download Manager (FDM) โปรแกรมที่ใช้สำหรับช่วยดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ จากอินเทอร์เน็ต ซึ่งโปรแกรมนี้…

อันดับยอดนิยม