File Transfer

Q-Dir 7.96

Freeware 26 พ.ย. 2019 176

Q-Dir คือโปรแกรมที่ช่วยในการโอนไฟล์และโฟลเดอร์บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณให้เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว แ…

Dropbox 93.4.273

Freeware 21 มี.ค. 2020 658

Dropbox โปรแกรมพื้นที่ฟรีสำหรับจัดเก็บไฟล์ออนไลน์ในรูปแบบของ Cloud Storage เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วย…

FreeFileSync 10.18

Freeware 20 พ.ย. 2019 992

FreeFileSync คือโปรแกรมฟรีที่มีประโยชน์เอาไว้สำหรับเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างโฟลเดอร์ และเพื่อทำการเชื…

FileZilla Client 3.46.0

Open Source 26 พ.ย. 2019 931

FileZilla Client เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างเครื่อง Client กับ Server โดยโปรแกรม…

WinSCP 5.15.7

Freeware 28 พ.ย. 2019 640

WinSCP โปรแกรมถ่ายโอนไฟล์ผ่าน FTP สำหรับผู้ที่ต้องการถ่ายโอนไฟล์ข้อมูลหรืออัพโหลดไฟล์ข้อมูลจากเครื่อ…

OneDrive 19.070.0410.0007

Freeware 16 มิ.ย. 2019 572

OneDrive เป็นรูปแบบบริการให้พื้นที่เก็บไฟล์ข้อมูลออนไลน์ฟรี (Cloud Storage) ของไมโครซอฟท์ ซึ่งได้พัฒ…

FlashFXP 5.4.0 build 3955

Free Trial 25 ม.ค. 2017 496

FlashFXP เป็นหนึ่งในโปรแกรม FTP ไคลเอนท์ ที่มีประสิทธิภาพสำหรับ Windows หรือที่เข้าใจกันก็คือโปรแกรม…