File Transfer

Q-Dir

31 ต.ค. 2019 1290

Q-Dir คือโปรแกรมที่ช่วยในการโอนไฟล์และโฟลเดอร์บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณให้เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และง่ายดาย ด้วยการแบ่…

File Transfer

Dropbox

24 พ.ค. 2018 2323

Dropbox โปรแกรมพื้นที่ฟรีสำหรับจัดเก็บไฟล์ออนไลน์ในรูปแบบของ Cloud Storage เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันไ…

File Transfer

FreeFileSync

10 มิ.ย. 2015 2543

FreeFileSync คือโปรแกรมฟรีที่มีประโยชน์เอาไว้สำหรับเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างโฟลเดอร์ และเพื่อทำการเชื่อมโยงข้อมูลไฟล์ให้เ…

File Transfer

FileZilla Client

20 พ.ค. 2015 2007

FileZilla Client เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างเครื่อง Client กับ Server โดยโปรแกรมนี้จะติดตั้งที่เครื่…

File Transfer

WinSCP

14 พ.ค. 2015 1618

WinSCP โปรแกรมถ่ายโอนไฟล์ผ่าน FTP สำหรับผู้ที่ต้องการถ่ายโอนไฟล์ข้อมูลหรืออัพโหลดไฟล์ข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต…

File Transfer

OneDrive

4 พ.ย. 2014 1332

OneDrive เป็นรูปแบบบริการให้พื้นที่เก็บไฟล์ข้อมูลออนไลน์ฟรี (Cloud Storage) ของไมโครซอฟท์ ซึ่งได้พัฒนาคุณสมบัติให้สามารถ…

File Transfer

FlashFXP 5.4.0 build 3955

23 ก.ย. 2014 1210

FlashFXP เป็นหนึ่งในโปรแกรม FTP ไคลเอนท์ ที่มีประสิทธิภาพสำหรับ Windows หรือที่เข้าใจกันก็คือโปรแกรมที่ใช้ในการเชื่อมต่อ…