Recorder and Capture

Icecream Screen Recorder 5.992

Freeware 18 ส.ค. 2019 1199

Icecream Screen Recorder หนึ่งในโปรแกรมดีๆ จาก Icecream Apps ทีมพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับคอมพิวเตอร์ที…

oCam 418.0

Freeware 13 ก.ย. 2017 885

oCam โปรแกรมอัดวีดีโอหน้าจอคอมพิวเตอร์ (Screen Recorder) สามารถอัดวีดีโอการใช้งาน และกิจกรรมต่างๆ บน…

ShareX 13.0.1

Freeware 28 ส.ค. 2019 824

ShareX โปรแกรมจับภาพหน้าจอฟรี (Screen capture) เป็นโปรแกรมที่เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือหลากหลายคุณสม…

Any Video Recorder 1.0.4

Freeware 12 พ.ค. 2016 1109

Any Video Recorder โปรแกรมบันทึกวีดีโอหน้าจอฟรี เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการอัดวีดีโอหน้าจออย่างง่าย โดยคุ…

Bandicam 4.4.1.1539

Shareware 10 พ.ค. 2019 1357

Bandicam เป็นโปรแกรมบันทึกวีดีโอคุณภาพสูง รวมถึงการบันทึกวีดีโอเกมและบันทึกภาพหน้าจอเดสก์ท็อป เป็นโป…

liteCam Android 5.35

Freeware 29 มี.ค. 2017 733

liteCam Android เป็นโปรแกรมบันทึกวีดีโอบนหน้าจอมือถือฟรี ไม่ต้องรูทก็สามารถบันทึกวีดีโอได้ดั่งใจตามต…

liteCam HD 5.5.0.2

Freeware 13 พ.ค. 2018 2881

liteCam HD เป็นโปรแกรม Screen Recorder หรือที่เรียกว่าโปรแกรมบันทึกวีดีโอบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ มีประสิ…

SnagIt 2019.1.2.3596

Free Trial 10 มิ.ย. 2019 1782

SnagIt โปรแกรมจับภาพหน้าจอที่ดีและมีประสิทธิภาพมากในการจับภาพหน้าจอ โดยผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบและปรั…

PicPick 4.2.1

Freeware 4 พ.ย. 2016 495

PicPick เป็นโปรแกรมเครื่องมือด้านการจัดการรูปภาพฟรีที่มีเครื่องมือช่วยในการใช้งานต่างๆ มากมาย ซึ่งจะ…

WinSnap 5.1.2

Free Trial 10 มิ.ย. 2019 448

WinSnap เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจับภาพหน้าจอ หรือเรียกว่าการบันทึกภาพหน้าจอ (Screen Capture) ปกติแล้วห…