Security and Firewalls

Comodo Free Firewall 12.0.0.6870

Freeware 10 ก.ค. 2019 1413

Comodo Free Firewall คือโปรแกรมที่ช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณจากภัยคุกคามภายนอกทุกรูปแบบอย่างมี…

USB Block 1.7.4

Free Trial 13 มิ.ย. 2018 3379

USB Block เป็นซอฟต์แวร์ด้านการรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ช่วยในการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลจากคอมพิวเตอ…

McAfee Stinger 12.2.0.68

Freeware 23 มิ.ย. 2020 1645

McAfee Stinger โปรแกรมอรรถประโยชน์แบบสแตนด์อโลนที่ใช้ตรวจหาและกำจัดไวรัสในแบบเฉพาะเจาะจง รวมถึงมัลแว…

GridinSoft Anti-Malware 4.1.38

Free Trial 5 เม.ย. 2020 2695

GridinSoft Anti-Malware โปรแกรมที่จะช่วยปกป้องให้คอมพิวเตอร์ของคุณปลอดภัยจาก spyware (สปายแวร์), tro…

Comodo Cloud Antivirus 1.17.445295.685

Freeware 27 มิ.ย. 2018 1149

Comodo Cloud Antivirus โปรแกรมป้องกันไวรัสฟรีที่มีพื้นฐานการทำงานแบบคลาวด์ ซึ่งหมายความว่าโปรแกรมนี้…

Kaspersky Security Scan 16.0.0.1344

Freeware 24 ธ.ค. 2016 1224

Kaspersky Security Scan เครื่องมือสแกนฟรีที่ช่วยค้นหาไวรัสและมัลแวร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา สำหรั…

RogueKiller 14.0.2.0

Free Trial 17 ธ.ค. 2019 2561

RogueKiller โปรแกรมป้องกันมัลแวร์เวอร์ชั่นฟรี สำหรับการทำงานของโปรแกรมนี้ก็คือการค้นหาและตรวจจับมัลแ…

ComboFix 19.11.4.1

Freeware 5 พ.ย. 2019 2400

ComboFix เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานสำหรับการสแกนหามัลแวร์และสปายแวร์ต่างๆ ที่แอบแฝงอยู่ในเ…

Spyware Terminator 3.0.1.112

Freeware 16 มี.ค. 2017 1290

Spyware Terminator โปรแกรมกำจัดและป้องกันสปายแวร์เวอร์ชั่นฟรี เป็นโปรแกรมด้านความปลอดภัยที่จะช่วยปกป…

Kaspersky Internet Security 17.0.0.611

Free Trial 24 ธ.ค. 2016 1196

Kaspersky Internet Security โปรแกรมรักษาความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตระดับพรีเมียม ปกป้องคอมพิวเตอร์และค…