Security and Firewalls

Comodo Free Firewall

27 พ.ค. 2019 1477

Comodo Free Firewall คือโปรแกรมที่ช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณจากภัยคุกคามภายนอกทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่คุ…

Security and Firewalls

USB Block

13 มิ.ย. 2018 3484

USB Block เป็นซอฟต์แวร์ด้านการรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ช่วยในการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์ที่เชื…

Security and Firewalls

McAfee Stinger

18 พ.ค. 2018 1690

McAfee Stinger โปรแกรมอรรถประโยชน์แบบสแตนด์อโลนที่ใช้ตรวจหาและกำจัดไวรัสในแบบเฉพาะเจาะจง รวมถึงมัลแวร์และภัยคุกคามบางตัว…

Security and Firewalls

GridinSoft Anti-Malware

4 เม.ย. 2017 2885

GridinSoft Anti-Malware โปรแกรมที่จะช่วยปกป้องให้คอมพิวเตอร์ของคุณปลอดภัยจาก spyware (สปายแวร์), trojans (โทรจัน), backd…

Security and Firewalls

Comodo Cloud Antivirus

8 ธ.ค. 2016 1192

Comodo Cloud Antivirus โปรแกรมป้องกันไวรัสฟรีที่มีพื้นฐานการทำงานแบบคลาวด์ ซึ่งหมายความว่าโปรแกรมนี้จะทำการป้องกันหรือตร…

Security and Firewalls

Kaspersky Security Scan 16.0.0.1344

9 พ.ย. 2016 1267

Kaspersky Security Scan เครื่องมือสแกนฟรีที่ช่วยค้นหาไวรัสและมัลแวร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา สำหรับโปรแกรมนี้ไม่เรียกว…

Security and Firewalls

RogueKiller

11 ก.ค. 2016 2622

RogueKiller โปรแกรมป้องกันมัลแวร์เวอร์ชั่นฟรี สำหรับการทำงานของโปรแกรมนี้ก็คือการค้นหาและตรวจจับมัลแวร์ทั่วไป รวมถึงการต…

Security and Firewalls

ComboFix

3 มิ.ย. 2016 2442

ComboFix เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานสำหรับการสแกนหามัลแวร์และสปายแวร์ต่างๆ ที่แอบแฝงอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม…

Security and Firewalls

Spyware Terminator 3.0.1.112

28 ก.ค. 2015 1326

Spyware Terminator โปรแกรมกำจัดและป้องกันสปายแวร์เวอร์ชั่นฟรี เป็นโปรแกรมด้านความปลอดภัยที่จะช่วยปกป้องคุณจากการบุกรุกขอ…

Security and Firewalls

Kaspersky Internet Security 17.0.0.611

15 ก.ค. 2015 1240

Kaspersky Internet Security โปรแกรมรักษาความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตระดับพรีเมียม ปกป้องคอมพิวเตอร์และคุณให้ปลอดภัยจากการคุ…