Colasoft MAC Scanner 2.3.0.516

5 เม.ย. 2017 2103

Colasoft MAC Scanner โปรแกรมสแกนหา IP Address และ MAC Address เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับนำมาใช้ในการสแกนหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เปิดอยู่และเชื่อมต่อเครือข่ายภายในวง LAN หรือใน subnet ที่เกี่ยวข้องนั้นๆ เมื่อเปืดโปรแกรมขึ้นมาแล้ว โปรแกรม MAC Scanner จะตรวจสอบ Local IP และ Subnet Mark โดยอัตโนมัติ จากนั้นเมื่อกดปุ่ม Start โปรแกรมจะทำการสแกนและแสดงรายการผลที่ได้ให้เราทราบ ได้แก่ IP Address, MAC Address, Host Name, Workgroup, Manufacturer, Compare Result นอกจากนี้โปรแกรมยังใช้สร้างฐานข้อมูล ตารางจากผลการค้นหาที่ได้อีกด้วย

คุณสมบัติของโปรแกรมมีดังนี้

  • สแกนหรือค้นหา IP Address และ MAC Address และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • แสดงผลรายการค้นหา IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เรียงจากหมายเลข 1-255
  • นำออกข้อมูลที่เลือกหรือข้อมูลทั้งหมดเป็นไฟล์ .csv และสามารถนำเข้าฐานข้อมูลได้
  • มีคำสั่งค้นหาเฉพาะจากผลการค้นหาที่ได้ในโปรแกรม


ประโยชน์ของโปรแกรม Colasoft MAC Scanner
– ใช้เพื่อค้นหา IP Address และ MAC Address ของเครื่องที่อยู่ในเครือข่ายภายในวง LAN หรือใน subnet นั้นๆ
– ในกรณีที่มคอมิวเตอร์เยอะ และต้องการตั้งค่า IP Address สามารถใช้โปรแกรมนี้หา IP Address ที่ว่างอยู่ได้
– ใช้เพื่อเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่อยู่ภายในเครือข่าย
– อื่นๆ