doPDF

29 พ.ย. 2016 1688

doPDF โปรแกรมแปลงไฟล์ PDF เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการแปลงไฟล์เอกสาร และรูปภาพให้กลายเป็นไฟล์ PDF เมื่อติดตั้งโปรแกรมนี้แล้วมันจะไปปรากฎอยู่เป็นส่วนหนึ่งในหน้า Devices and Printers คล้ายๆ กับเป็นไดรเวอร์หนึ่งเช่นเดียวกับไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์ (Printer) สำหรับการใช้งานก็ไม่ได้ใช้งานผ่านหน้าโปรแกรมโดยตรง แต่จะเป็นการที่เราสั่งพิมพ์ผ่านโปรแกรม Microsoft Word, WordPad, Notepad หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่สามารถสั่งปริ้นได้ และตั้งค่าการพิมพ์ให้เลือกไปที่โปรแกรม doPDF เพื่อให้โปรแกรมแปลงเป็นไฟล์ PDF ขึ้นมา จากนั้นให้เราบันทึกไฟล์ PDF ที่เปิดอยู่ว่าจะบันทึกไว้ตรงไหน

doPDF เป็นโปรแกรมฟรีสำหรับใช้ในด้านพาณิชย์และส่วนบุคคล รองรับการติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ 32 บิต และ 64 บิต ไม่มีความต้องการหรือพึ่งพาซอฟต์แวร์ลักษณะอื่นๆ ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ฟรี 100% โปรแกรมสามารถเลือกความละเอียดได้ตั้งแต่ 72 dpi จนถึง 2400 dpi สามารถเลือกกำหนดค่าขนาดความกว้าง ความยาวของการแสดงผลหน้า PDF และตั้งค่าตามขนาดมาตรฐานของกระดาษ เช่น ซองจดหมาย A4, A5, A6 และอื่นๆ รองรับภาษาที่หลากหลายมากถึง 20 ภาษารวมทั้งภาษาไทยด้วย โปรแกรมใช้ทรัพยากรเครื่องน้อย ไม่ทำให้เครื่องช้า

Features

คุณสมบัติของโปรแกรมมีดังนี้

  • เป็นไดรเวอร์ปริ้นเตอร์จำลองที่สามารถสั่งการพิมพ์ไฟล์เป็นเอกสาร PDF ผ่านโปรแกรมอื่นๆ ออกมาเป็นไฟล์ PDF
  • รองรับการสั่งพิมพ์ผ่านโปรแกรมต่างๆ ได้แทบทุกโปรแกรมที่สามารถสั่งพิมพ์ได้
  • สามารถแปลงข้อมูลจากตัวหนังสือ และรูปภาพมาเป็นไฟล์ PDF ได้
  • รองรับการสร้างไฟล์ PDF ผ่านการปรับความละเอียด ความคมชัด และขนาดของกระดาษ
  • สนับสนุนภาษาที่หลากหลาย