EarthTime

1 เม.ย. 2017 1709

EarthTime โปรแกรมเอิร์ธไทม์ หรือเรียกเป็นชื่อไทยก็คือโปรแกรมดูเวลาโลก สำหรับโปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมที่แสดงวันและเวลาท้องถิ่นได้ทั่วทุกมุมทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเมืองหลวง เมืองใหญ่ หรือแม้กระทั่งจังหวัด อำเภอ ที่อยู่ภายในประเทศก็สามารถเรียกดูวันเวลาท้องถิ่นของพื้นที่เหล่านั้นได้ แต่ผู้ใช้จะต้องตั้งค่าเลือกโซนพื้นที่ให้โปรแกรมก่อน ในหน้าต่างโปรแกรมจะมีแผนที่โลกจำลองให้เราดู สามารถคลิกดูได้เฉพาะที่ตั้งค่าแสดงผลไว้

นอกจากนี้โปรแกรมดูเวลาโลกยังสามารถพยากรณ์อากาศ หรือบอกอุณหภูมิได้ โดยจะใกล้เคียงกับปัจจุบันมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของผู้ใช้งานเอง แต่สำหรับคุณสมบัติในส่วนนี้จะมีความซับซ้อน ที่ยากต่อความเข้าใจของผู้ใช้งานที่ไม่มีความรู้ในเชิงโปรแกรมมิ่ง เนื่องจากต้องใช้ API ของเว็บไซต์พยากรณ์อากาศมีทั้งแบบฟรี และเสียเงิน (ไม่แนะนำให้ใช้)

Features

คุณสมบัติของโปรแกรม EarthTime มีดังนี้

  • บอกวันและเวลาท้องถิ่นของเมือง จังหวัด อำเภอ มากกว่า 120,000 ทั่วโลก
  • เป็นนาฬิกาบอกเวลาให้ทุกสถานที่ทั่วโลก
  • แสดงภาพแผนที่โลก ที่มองได้ว่าตรงไหน กลางวัน หรือกลางคืน
  • พยากรณ์อากาศ ณ ปัจจุบัน ได้แก่ อุณหภูมิ ฝน เมฆ ลม และอื่นๆ ทั่วโลก
  • ดาวน์โหลดอัพเดทข้อมูลก้อนเมฆ ณ ปัจจุบัน จากดาวเทียมผ่านอินเทอร์เน็ต
  • โหมดแสดงผลเต็มจอ
  • ปรับแต่งตัวเลือกอื่นๆ ได้ เช่น สี ฟ้อน ขนาด ความโปร่งใส

Screenshot