Express Zip File Compression

24 ก.ย. 2019 1110

Express Zip โปรแกรมบีบอัดไฟล์และแตกไฟล์ประเภท Zip ชื่อโปรแกรมเต็มๆ คือ Express Zip File Compression เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำหรับจัดเก็บไฟล์ที่มีความเสถียรภาพและใช้งานง่ายมีความครอบคลุมในระดับหนึ่ง สามารถบีบอัดไฟล์เป็น ZIP และรองรับการแตกไฟล์ ZIP, RAR, CAB, TAR, 7Z, ISO, GZIP, MULTIDISK, ZIPX, LZH, ARJ และอื่นๆ

Express Zip พัฒนาโดย NCH Software ที่เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆ มีประโยชน์หลากหลายด้าน ทั้งฟรีและเชิงพานิชย์

การบีบอัดไฟล์คือการทำให้ไฟล์ที่มีขนาดใหญ่นั้นเล็กลง(มีหน่วยเป็นไบต์) และไม่ลดคุณภาพของไฟล์ลง เพื่อให้พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์หรืออุปกรณ์จัดเก็บมีมากขึ้น และมีประโยชน์ในกรณีที่ต้องถ่ายโอนหรือส่งไฟล์จากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

หากพูดถึงโปรแกรมบีบอัดไฟล์ที่มีผู้พัฒนามากมายแล้ว Express Zip ก็ยังคงเป็นเพียงโปรแกรมทางเลือกเท่านั้น ด้วยความสามารถที่ไม่แตกต่างกันมากกับโปรแกรมบีบอัดไฟล์โปรแกรมอื่นๆ โดยเฉพาะการบีบอัดเป็นไฟล์ Zip

Features

คุณสมบัติของโปรแกรมมีดังนี้

 • สร้างไฟล์ ZIP ใหม่อย่างรวดเร็ว
 • รองรับการเปิดและแตกไฟล์ในรูปแบบยอดนิยม เช่น ZIP, RAR, CAB, TAR, 7Z, ISO, GZIP, MULTIDISK, ZIPX, LZH, ARJ และอื่นๆ
 • จัดการไฟล์ ZIP ด้วยการแก้ไขหรือย้ายเนื้อหาได้
 • เข้ารหัสไฟล์ ZIP หรือเปิดไฟล์ที่ถูกเข้ารหัส
 • ส่งอีเมลไฟล์ ZIP ง่ายๆ ด้วยการคลิกไม่กี่ครั้ง
 • แปลงไฟล์รูปแบบอื่นให้เป็นรูปแบบ ZIP
 • เขียนข้อมูลไฟล์ที่ถูกบีบอัดลงแผ่น CD/DVD ได้
 • เรียกใช้คำสั่งโปรแกรมผ่านเมนูลัดด้วยการคลิกขวา เช่น บีบอัดไฟล์ หรือ แตกไฟล์
 • สามารถหั่นไฟล์แยกเป็นหลายๆ ส่วนเพื่อความสะดวกในการจัดการ
 • รองรับการลากและวาง
 • การตั้งรหัสความปลอดภัยปกป้องข้อมูลในขณะทำการบีบอัดไฟล์
 • อื่นๆ

Screenshot