Icecream Image Resizer

19 มิ.ย. 2018 1044

Icecream Image Resizer คือโปรแกรมเปลี่ยนขนาดรูปภาพที่ช่วยเปลี่ยนขนาดรูปภาพของคุณได้จำนวนครั้งละมากๆ และรวดเร็ว โปรแกรมรองรับชนิดของรูปภาพ ได้แก่ jpg, jpeg, png, bmp และ tiff

โปรแกรม Icecream Image Resizer ใช้งานง่ายเพียงแค่คลิก “Add image” แล้วเลือกภาพที่ต้องการเปลี่ยนขนาด หรือคลิก “Add folder” เพื่อเลือกโฟลเดอร์ของรูปภาพ รูปภาพทั้งหมดจะถูกเพิ่มเข้ามาในโปรแกรม นอกจากนี้ยังสามารถคลิกลากและวางรูปภาพผ่านหน้าโปรแกรมได้โดยตรง เมื่อกำหนดการตั้งค่าต่างๆ เรียบร้อยแล้วโปรแกรมจะคำนวณขนาด (Size) และนับจำนวนให้อีกด้วย

การกำหนดค่าเริ่มจากเลือกโปรไฟล์ในขนาดที่มีให้ หรือกำหนดขนาดเอง (Resolution) ได้ตามที่ต้องการ มีตัวเลือกให้มีขนาดเป็นไปตามสัดส่วนของรูปภาพต้นฉบับ และการเปลี่ยนขนาดที่รับรู้ถึงรูปภาพในแนวตั้ง รวมถึงสร้างโฟลเดอร์สำหรับบันทึกรูปภาพที่ได้จากการเปลี่ยนขนาด

ในการเปลี่ยนขนาดของรูปภาพโปรแกรมจะยึดจุดศูนย์กลางของรูปภาพเป็นหลัก หากขนาดสัดส่วนของรูปภาพต้นฉบับไม่เท่ากับสัดส่วนของขนาดที่กำหนดค่าไว้ ส่วนที่เกินจะถูกตัดทิ้ง แต่หากเลือกตัวเลือกที่สองด้วย สำหรับแนวนอนโปรแกรมจะยึดความกว้างเป็นหลักโดยให้มีความสูงมีขนาดอัตโนมัติตามสัดส่วน และหากเลือกตัวเลือกที่สามด้วย โปรแกรมจะพิจารณาการเปลี่ยนขนาดของรูปภาพที่เป็นแนวตั้งโดยจะยึดความสูงของแนวตั้งเป็นหลัก

Features

คุณสมบัติของโปรแกรม Icecream Image Resizer มีดังนี้

  • เปลี่ยนขนาดรูปภาพ ย่อขนาดรูปภาพให้เท่ากับค่าที่ผู้ใช้งานกำหนดไว้
  • สามารถปรับขนาดโดยยึดสัดส่วนของรูปภาพต้นฉบับ
  • เปลี่ยนขนาดรูปภาพครั้งละมากๆ และเลือกเปลี่ยนทั้งโฟลเดอร์ได้
  • รองรับการลากและวางผ่านหน้าต่างโปรแกรมโดยตรง
  • รองรับรูปภาพนามสกุล jpg, jpeg, png, bmp และ tiff
  • เลือกขนาดรูปภาพตามโปรไฟล์ที่มีให้จากโปรแกรม

Screenshots