Icecream PDF Editor

28 เม.ย. 2019 3448

Icecream PDF Editor โปรแกรมจัดการและแก้ไขไฟล์ PDF เป็นหนึ่งในโปรแกรมฟรีที่คุณสมบัติมากกว่าคำว่าฟรี เพราะด้วยความสามารถที่ช่วยให้คุณเข้าถึงและจัดการไฟล์ PDF ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการรวมไฟล์ รวมหน้า ตัดแยก ปรับขนาด ย้าย และหมุน หรือการใช้งานเครื่องมืออื่น ๆ

นอกจากนี้โปรแกรม Icecream PDF Editor ยังสามารถตั้งรหัสผ่านหรือจำกัดการแก้ไขข้อมูลของไฟล์ PDF การเพิ่มตราประทับหรือสแตมป์ที่กำหนดเองจะทำให้การพิสูจน์อักษรดีขึ้นและเร็วขึ้น คุณยังสามารถเพิ่มบันทึกย่อ ขีดฆ่า หรือเน้นพื้นที่และข้อความ นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มลายน้ำและภาพวาดบนเอกสารได้

Features

คุณสมบัติของโปรแกรม Icecream PDF Editor มีดังนี้

  • แก้ไขข้อความ
  • จัดการหน้า PDF เปลี่ยนขนาด หมุน นวม ตัด
  • แก้ไขวัตถุต่าง ๆ บนหน้า PDF
  • การป้องกัน PDF
  • ใส่คำอธิบายประกอบ PDF ขีดฆ่า เน้นข้อความ ใส่ลายน้ำ
  • สร้างตราประทับที่กำหนดเองเพื่อการพิสูจน์อักษร PDF ที่ดีขึ้นและเร็วขึ้น

Screenshot