Image Resizer for Windows

28 ม.ค. 2019 3387

Image Resizer for Windows เป็นโปรแกรมขนาดเล็กที่มีความสามารถไม่ธรรมดาเพราะมันช่วยให้เราเปลี่ยนขนาดของรูปภาพได้ตามที่เราต้องการ ไม่ว่าจะเปลี่ยนครั้งละหนึ่งรูปหรือจำนวนครั้งละมากๆ ทั้งแนวตั้งและแนวนอนก็ทำได้อย่างไม่มีปัญหา โดยโปรแกรมจะมีขนาดมาตรฐานให้เราเลือกอยู่ 5 ขนาด ได้แก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดหน้าจอมือถือ และสุดท้ายคือกำหนดตามใจผู้ใช้งาน

นอกจากนี้โปรแกรม Image Resizer for Windows ยังสามารถเลือกกำหนดค่าพิเศษได้อีกว่าจะให้โปรแกรมทำงานแบบไหน ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งานเอง แน่นอนว่าอย่างน้อยหนึ่งในนั้นจำเป็นที่จะต้องเลือกอย่างแน่นอน

Features

คุณสมบัติของโปรแกรม Image Resizer for Windows มีดังนี้

  • เปลี่ยนขนาดรูปภาพ ย่อและขยายได้ตามที่ต้องการ
  • เปลี่ยนขนาดรูปภาพได้จำนวนครั้งละมากๆ
  • เปลี่ยนขนาดได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
  • ย่อขนาดรูปภาพโดยกำหนดให้รูปภาพที่มีขนาดใหญ่ย่อให้เล็กลง แต่รูปภาพที่เล็กกว่าจะไม่ขยายขึ้นมาเท่ากับขนาดที่กำหนดไว้ให้ย่อ
  • เปลี่ยนขนาดรูปภาพไฟล์ต้นฉบับโดยไม่มีการสร้างไฟล์คัดลอก
  • เปลี่ยนขนาดรูปภาพโดยมองข้ามสัดส่วนของรูปภาพต้นฉบับ (เมื่อเปลี่ยนขนาดแล้วรูปภาพจะมีสัดส่วนไม่สมจริง จะยืดหรือหดก็ได้)
  • คลิกขวาที่ไฟล์รูปภาพและสั่งใช้งานโปรแกรมได้

Screenshot