IObit Software Updater

28 พ.ค. 2019 1124

IObit Software Updater เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการปรับปรุงรุ่นของซอฟต์แวร์หรือช่วยในการอัปเดตรุ่นซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุด สามารถติดตั้งได้ในระบบปฏิบัติการวินโดวส์ได้ทุกรุ่น

ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมเหล่านั้นก็คือโปรแกรมที่เราติดตั้งเข้าไปในเครื่องเอาไว้สำหรับใช้งานต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโปรแกรมฟรีและเป็นโปรแกรมเดี่ยว โปรแกรมฟังเพลง โปรแกรมบีบอัด แอนตี้ไวรัส เป็นต้น

โดยมีวิธีการทำงานของโปรแกรม IObit Software Updater คือการสแกนหาซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และแสดงรายการซอฟต์แวร์เหล่านั้น เพื่อแนะนำให้ผู้ใช้ทำการอัปเดต

Features

คุณสมบัติของโปรแกรม IObit Software Updater มีดังนี้

  • สแกนโปรแกรมทั้งหมดที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์
  • โปรแกรมที่มีอยู่ในรายการจากการสแกนสามารถตั้งค่าให้อัปเดตอัตโนมัติเองได้
  • สามารถอัปเดตโปรแกรมตามลำดับเพียงคลิกเดียว
  • สร้างจุดคืนค่าโดยอัตโนมัติ

Screenshot