Kaspersky Security Scan 16.0.0.1344

9 พ.ย. 2016 1267

Kaspersky Security Scan เครื่องมือสแกนฟรีที่ช่วยค้นหาไวรัสและมัลแวร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา สำหรับโปรแกรมนี้ไม่เรียกว่าเป็นโปรแกรมป้องกันไวรัส แต่เป็นเครื่องมือสแกนหาไวรัส (Virus) และมัลแวร์ (Malware) ที่อยู่ในเครื่องของผู้ใช้ โดยโปรแกรมจะสแกนไฟล์อย่างรวดเร็ว จากนั้นเมื่อโปรแกรมพบก็จะรายงานออกมาให้ผู้ใช้ทราบอย่างละเอียด และรายงานสถานะปัญหาอื่นๆ หากมีการตรวจพบ รวมถึงการรายงานสถานะของระบบป้องกันความปลอดภัยที่มีในคอมพิวเตอร์ปัจจุบันว่ามีอะไรบ้าง

นอกจากนี้ยังรวมถึงโปรแกรม Kaspersky Software Updater Beta (โปรแกรมแยกใช้) ที่ถูกเพิ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในคุณสมบัติของโปรแกรม Kaspersky Security Scan ที่สแกนหาซอฟต์แวร์ล้าสมัยและรายงานให้ผู้ใช้อัพเดท

คุณสมบัติของโปรแกรมมีดังนี้

  • ค้นหาไวรัสและมัลแวร์
  • รายงานผลการค้นหาและสถานะของระบบป้องกันความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์
  • ค้นหาซอฟต์แวร์ล้าสมัยและแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเพื่อเริ่มต้นการอัพเดท
  • ค้นหาปัญหาช่องโหว่ความไม่ปลอดภัยที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์และให้คำแนะนำในการปรับแต่งประสิทธิภาพ

สำหรับ Kaspersky Security Scan ไม่ใช่โปรแกรมกำจัดไวรัส หน้าที่ของมันคือค้นหาได้อย่างเดียว ดังนั้นอย่าเข้าใจผิดว่ามันสามารถกำจัดไวรัสได้นะครับ

kaspersky-security-scan-screenshot