LibreOffice

11 ม.ค. 2017 2037

LibreOffice โปรแกรมออฟฟิศอีกตัวหนึ่งที่เราสามารถดาวน์โหลดนำมาใช้งานได้ฟรีจากทางเว็บไซต์ผู้พัฒนา ซึ่งเป็นโปรแกรมโอเพนซอร์สที่มีคุณสมบัติในด้านการจัดการข้อมูลเช่นเดียวกับโปรแกรมต่างๆ ในชุดของไมโครซอฟท์ออฟฟิศ สำหรับโปรแกรม LibreOffice มักนิยมใช้ประจำเครื่องในระบบปฏิบัติการ Linux  หากท่านเป็นคนหนึ่งที่เคยใช้ระบบปฏิบัติการนี้มาก่อนอาจจะพอทราบ เช่นเดียวกับไมโครซอฟท์ออฟฟิศที่ใช้งานประจำระบบปฏิบัติการของ Windows แต่ LibreOffice ก็มีรุ่นที่สามารถติดตั้งและใช้งานได้ในระบบปฏิบัติการวินโดว์ด้วยเช่นกัน

LibreOffice เป็นชุดโปรแกรมที่ประกอบด้วย โปรแกรมย่อยๆ ทั้งหมด 6 ตัวด้วยกัน ได้แก่

  • โปรแกรม Writer (Text Document) มีไว้สำหรับจัดการด้านการพิมพ์เอกสาร ข้อความ ตัวอักษร โดยคุณสมบัติก็จะคล้ายๆ กับ Microsoft Word
  • โปรแกรม Calc (Spreadsheet) มีไว้สำหรับใช้งานในการคำนวณ ประมวลผลข้อมูล การจัดการในรูปแบบของตาราง คล้ายๆ กับ Microsoft Excel
  • โปรแกรม Impress (Presentation) มีไว้สำหรับใช้นำเสนอผลงาน สร้างสไลด์โชว์ คุณสมบัติคล้ายๆ กับ Microsoft PowerPoint
  • โปรแกรม Draw (Drawing) มีไว้สำหรับใช้งานด้านการวาด สเก็ตช์ภาพ แปลน หรือสร้างไดอะแกรม น่าจะใกล้เคียงกับ Microsoft Visio
  • โปรแกรม Base (Database) มีไว้สำหรับการจัดการและใช้งานแบบฐานข้อมูล MySQL/MariaDB, Adabas D, MS Access และ PostgreSQL คล้ายๆ กับ Microsoft Access
  • โปรแกรม Math (Formula) โปรแกรมที่ช่วยให้คุณสามารถวาง หรือแสดงผลสูตร สมการ การคำนวณทางด้านคณิตศาสตร์, เคมี ไฟฟ้า เป็นต้น
  • คลิกเพื่อดูรูปภาพประกอบ

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์ อย่างเช่น Office 365 ก็ถือว่าเป็นของแพงเพราะต้องจ่ายเป็นรายปี ส่วนในแบบเหมาจ่ายครั้งเดียวใช้ได้ตลอดไปก็ยังถือว่าแพงอยู่ดี หากมองในเชิงธุรกิจสำหรับบางองค์กรก็พอจะมีทุนในการซื้อมาใช้ได้ แต่สำหรับบุคคลทั่วไปมันอาจจะเป็นภาระค่าใช้จ่ายทำให้หลายคนหันไปใช้โปรแกรมเถื่อนที่ละเมิดลิขสิทธิ์กันมากขึ้นด้วยปัจจัยในหลายๆ ด้าน ดังนั้นการสนับสนุนไม่ให้ผู้ใช้ละเมิดลิขสิทธิ์ก็คงจะเป็นการนำโปรแกรมฟรีมาใช้แทน อย่างโปรแกรม LibreOffice หรืออาจจะใช้โปรแกรมที่คล้ายๆ กันอีกตัวหนึ่งก็คือ WPS Office

LibreOffice สนับสนุนการบันทึกไฟล์ออกมาเป็นนามสกุล .doc, .xls หรือนามสกุลชนิดต่างๆ ได้ ซึ่งเราสามารถนำไฟล์เหล่านั้นมาเปิดใช้งาน แก้ไขในโปรแกรมของไมโครซอฟท์ออฟฟิศได้ แต่บางเวอร์ชั่นอาจจะแสดงผลไม่ค่อยตรงกัน ดังนั้นแนะนำว่าหากท่านใช้งานโปรแกรมนี้ด้วยการพิมพ์ออกเป็นเอกสาร ก็ขอให้จบด้วยการพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษจากโปรแกรมนี้โดยตรงเลยจะดีกว่า

Screenshot