McAfee Stinger

18 พ.ค. 2018 1689

McAfee Stinger โปรแกรมอรรถประโยชน์แบบสแตนด์อโลนที่ใช้ตรวจหาและกำจัดไวรัสในแบบเฉพาะเจาะจง รวมถึงมัลแวร์และภัยคุกคามบางตัวด้วย ซึ่งโปรแกรมนี้จะไม่จัดว่าเป็นโปรแกรมที่นำมาใช้ในเครื่องเพื่อทดแทนโปรแกรมป้องกันไวรัสอย่างเต็มรูปแบบ แต่จะเป็นเครื่องมือพิเศษที่ช่วยผู้ใช้ดูและระบบ รับมือกับไวรัสที่แพร่กระจายในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ปัจจุบัน McAfee Stinger มีระบบป้องกันอัตโนมัติ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีตรวจจับพฤติกรรมแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัย ในการป้องกันนี้จะช่วยเพิ่มการเรียนรู้ให้กับเครื่องมือและยังสามารถจำแนกประเภทของพฤติกรรมได้โดยอัตโนมัติ โดยจะจำแนกตามหมวดหมู่ในคลาวด์ อัพเดทข้อมูลและตรวจจับมัลแวร์ในแต่ละวันแบบเรียลไทม์

McAfee Stinger มีการปรับปรุงรุ่นอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งช่วยให้ทราบถึงข้อมูลไวรัสและภัยคุกคามแบบใหม่ ทำให้โปรแกรมนี้ทันต่อเหตุการณ์และตรวจจับได้ทันท่วงที

Screenshot