Mirekusoft Install Monitor 1.1.98.0

27 พ.ค. 2015 878

โปรแกรม Mirekusoft Install Monitor คือโปรแกรมที่มีไว้สำหรับให้ผู้ใช้งานได้ตรวจสอบสถานะการทำงานของโปรแกรมหรือแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่อยู่ภายในคอมพิวเตอร์ว่าแอปพลิเคชั่นเหล่านั้น ชื่ออะไร ใครพัฒนา มีไฟล์ขนาดเท่าไหร่ เวอร์ชั่นอะไร และติดตั้งไปวันไหน ซึ่งคุณสมบัติในการดูรายละเอียดเหล่านี้จะคล้ายกับใน Windows Task Manager นั่นเองแต่จะละเอียดกว่า

ส่วนประโยชน์หลักสำหรับโปรแกรม Mirekusoft Install Monitor คือมันสามารถถอนการติดตั้ง (Uninstall) แอปพลิเคชั่นที่เราไม่ต้องการใช้อีกแล้วให้ออกไปจากเครื่องให้หมดโดยที่ไม่เหลือขยะทิ้งไว้ในเครื่องเลยแม้แต่น้อย นอกจากนี้ยังช่วยแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการลบซอฟต์แวร์เก่าที่ไม่สามารถถอนการติดตั้งให้ออกจากเครื่องได้ ให้หมดไป

Monitor-Install

โปรแกรมมีขนาดเล็ก เบาไม่กินทรัพยากรเครื่องหรือไม่ทำให้เครื่องช้าลง ปลอดภัย และใช้งานฟรีสำหรับเวอร์ชั่นนี้เท่านั้น

ดาวน์โหลดเพิ่มเติมสำหรับเวอร์ชั่น 32 บิต ดาวน์โหลด (2.1 MB)