OneDrive

4 พ.ย. 2014 1333

OneDrive เป็นรูปแบบบริการให้พื้นที่เก็บไฟล์ข้อมูลออนไลน์ฟรี (Cloud Storage) ของไมโครซอฟท์ ซึ่งได้พัฒนาคุณสมบัติให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น หากใครพึ่งทราบข่าวก็ไม่ต้องสงสัย หรือแปลกใจว่าเป็นเรื่องใหม่ เพราะบริการที่ว่านี้เดิมทีเคยเปิดให้ใช้มานานแล้วในชื่อ SkyDrive ท่านที่ยังใช้อยู่ก็จะทราบข่าวกันแล้ว และได้เปิดตัวใหม่พร้อมกับเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในชื่อ OneDrive โดยผู้ใช้ที่ใช้ SkyDrive อยู่สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ในบริการใหม่สำหรับ OneDrive จะให้พื้นที่ฟรีในการเก็บไฟล์ข้อมูลสูงสุดถึง 7 GB และยังสามารถเข้าถึง หรือเก็บไฟล์ของมูล รูปภาพ วีดีโอ เอกสาร และอื่นๆ ที่อัพโหลดไว้ที่ OneDrive ได้จากทุกอุปกรณ์ที่เป็นระบบปฏิบัติการ Windows นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานบริการเก็บข้อมูลออนไลน์ในระบบปฏิบัติการ iOS (เครื่อง Mac) และ Android ในแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนได้อีกด้วย และนี่ก็เป็นที่มาของการเปลี่ยนชื่อว่าทำไมถึงให้ชื่อว่า OneDrive ก็เพราะว่าเป็นหนึ่งเดียวที่ให้ผู้ใช้เข้าถึงได้จากหลากหลายอุปกรณ์

onedrive-cloud-storageผู้ที่ต้องการใช้บริการนี้สามารถเข้าไปที่ www.onedrive.com และ ดาวน์โหลด OneDrive ไปติดตั้งในเครื่องของท่าน แต่อย่างไรก็ตามมีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP หรือ Linux จะไม่สามารถใช้งาน OneDrive ได้

ปัจจุบันผู้ใช้ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 10 จะมี OneDrive ติดตั้งและทำงานอยู่บนเครื่องเพียงแค่ท่านล็อกอินด้วยบัญชีของ Microsoft ก็จะสามารถใช้งานได้ทันที

เครื่อง Macดาวน์โหลดที่นี่
แอพ Androidดาวน์โหลดที่นี่
แอพ iOS – ดาวน์โหลดที่นี่
แอพ Windows Phone – ดาวน์โหลดที่นี่
คอมพิวเตอร์ PC ดาวน์โหลดที่ปุ่มข้างบน