Q-Dir

31 ต.ค. 2019 1316

Q-Dir คือโปรแกรมที่ช่วยในการโอนไฟล์และโฟลเดอร์บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณให้เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และง่ายดาย ด้วยการแบ่งหน้าต่างของ File Explorer ภายในโปรแกรม Q-Dir ออกเป็นหลายๆ ส่วน มากถึง 4 ส่วน ทำให้คุณไม่จำเป็นต้องเปิดหน้าต่าง File Explorer หลายๆ หน้าต่างพร้อมกัน เรียงซ้อนกันจนทำให้เกิดความสับสน เพื่อใช้ในการจัดการการถ่ายโอนไฟล์และข้อมูลให้เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว โปรแกรม Q-Dir จึงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดที่ไม่ควรมองข้าม

ในการถ่ายโอนข้อมูลหรือการคัดลอกไฟล์ คุณสามารถคลิกลากและวางไฟล์ที่ต้องการไปยังอีกหน้าต่างในโปรแกรม Q-Dir ได้ทันที หรือคัดลอก (Ctrl+c) ไปยังคลิปบอร์ด และไปวาง (Ctrl+v) ไว้ที่ Explorer หรือวางในโปรแกรมอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ยังสามารถปรับมุมมองที่แสดงผลการมองเห็น การจัดเรียงที่คล้ายกับของ MS Explorer เช่น Large icons, tiles, list, detail, thumbnail เป็นต้น และยังมีคุณสมบัติเพิ่มเติมอื่นๆ ที่อาจจำเป็นอีกมากมาย

Features

คุณสมบัติของโปรแกรมมีดังนี้

  • สร้างรายการโปรดสำหรับการเข้าถึงด่วนไปยังโฟลเดอร์ที่ใช้บ่อยที่สุด
  • การย้ายไฟล์โดยการลากวางใน Q-views และโปรแกรมอื่นๆ เช่น MS Explorer
  • การคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดและวางไฟล์ที่โปรแกรมอื่นๆ เช่น MS Explorer
  • แสดงประเภทของโฟลเดอร์ เช่น ZIP, FTP, network, system, Folders, Shortcuts และอื่นๆ
  • รองรับการใช้มุมมอง เช่น Large icons, Tiles, List, Detail, Thumbnail
  • ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์รูปแบบ XLS, CSV, TXT, HTML ได้
  • สร้างตัวกรองแบ่งเป็นสีเพื่อให้ง่ายต่อการมองเห็นและจดจำ
  • แบ่งหน้าต่างออกเป็นหลายๆ ส่วน
  • การจัดเล่นตามประเภทของไฟล์
  • อื่นๆ

Screenshot