RogueKiller

11 ก.ค. 2016 2610

RogueKiller โปรแกรมป้องกันมัลแวร์เวอร์ชั่นฟรี สำหรับการทำงานของโปรแกรมนี้ก็คือการค้นหาและตรวจจับมัลแวร์ทั่วไป รวมถึงการตรวจจับภัยคุกคามขั้นสูง เช่น รูทคิท เวิร์ม ที่เข้ามาก่อกวนและสร้างความเสียหาย แก้ไขไฟล์รีจิสทรีภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานหนักขึ้นและเกิดอาการช้าจนถึงค้าง

RogueKiller มีพื้นฐานการทำงานที่มีประสิทธิภาพ จากการวิเคราะห์พฤติกรรมและการวิเคราะห์มัลแวร์จากสัญญาณการค้นหา RogueKiller เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดในการกำจัดมัลแวร์ มันสามารถพบภัยคุกคามที่ฝังลึก ที่โปรแกรมป้องกันมัลแวร์อื่นๆ ไม่สามารถหาได้

สำหรับโปรแกรม RogueKiller นั้นเป็นโปรแกรมขนาดเล็ก มีการตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเพื่อบูรณาการการตรวจจับใหม่ๆ และแก้ไขข้อผิดพลาด เหมาะสำหรับติดตั้งประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว และที่ทำงาน

Features

คุณสมบัติและความสามารถของโปรแกรมมีดังนี้

  • Kill processes ระงับกระบวนการที่เป็นอันตราย
  • Stop services หยุดบริการที่เป็นอันตราย
  • ยกเลิกการโหลด DLLs จากกระบวนการที่เป็นอันตราย
  • ค้นหาและกำจัดกระบวนการที่เป็นอันตรายที่ซ่อนตัวอยู่
  • ค้นหาและลบรายการที่เป็นอันตราย registry, hijacks

Screenshots

RogueKiller_1
RogueKiller_2