ribbon

Compression Tools

PeaZip 6.4.0

23 ก.ค. 2015, Compression Tools

PeaZip โปรแกรมบีบอัดไฟล์ข้อมูลและแตกไฟล์ข้อมูล เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมในประเภทของโปรแกรมบีบอัดข้อมูล ซึ่งโปรแกรมนี้มีน้อยคนที่จะรู้จัก เพราะผู้ใช้ส่วนใหญ่…

WinRAR 5.40 ภาษาไทย

15 ก.ค. 2015, Compression Tools

โปรแกรม WinRAR คือโปรแกรมที่ช่วยในการจัดการด้านการจัดเก็บไฟล์ สามารถบีบอัดไฟล์ และ โฟลเดอร์ เพื่อให้มีขนาด(size)ที่เล็กลงกว่าต้นฉบับ เมื่อบีบอัดแล้วจะ…

7-Zip 16.0 (64-bit)

3 ม.ค. 2015, Compression Tools

7-Zip โปรแกรมบีบอัดไฟล์ (ฟรีโอเพนซอร์ซ) เป็นโปรแกรมที่จะช่วยบีบอัดไฟล์ของคุณให้ขนาดเล็กลงอย่างมีคุณภาพ สำหรับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่คุณสามารถดาวน์โหล…

IZArc 4.2

28 ส.ค. 2014, Compression Tools

IZArc เป็นโปรแกรมฟรีที่มีความสามารถในการบีบอัดไฟล์(Zip) และแตกไฟล์หรือแยกไฟล์(extract) ซึ่งการทำงานของโปรแกรมนี้จะคล้ายกันกับโปรแกรม WinZip, WinRAR เป…

WinZip 21

11 พ.ค. 2014, Compression Tools

WinZip โปรแกรมบีบอัดไฟล์เป็นโปรแกรมประเภทแชร์แวร์ มีความสามารถที่ใช้ในการบีบอัดไฟล์ หมายถึงย่อขนาดของไฟล์ให้เล็กลง โปรแกรม WinZip จะย่อได้ทุกไฟล์ ส่วน…