บทความที่เกี่ยวข้องกับ: ดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก

.NET Framework 4.7.2

Freeware 25 มิ.ย. 2018 2494

.NET Framework (ดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก) คือแพลตฟอร์มหนึ่งที่ใช้สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์และการแลกเปลี่ยนข้อ…