บทความที่เกี่ยวข้องกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรม WinZip

WinZip 24.0.13681

Free Trial 11 ก.ย. 2019 1874

WinZip โปรแกรมบีบอัดไฟล์ โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมประเภทแชร์แวร์ มีความสามารถใช้ในการบีบอัดไฟล์ ลดขนาดขอ…