บทความที่เกี่ยวข้องกับ: ดาวน์โหลด Caesium

Caesium Image Compressor 1.7.0

Freeware 7 พ.ย. 2016 1099

Caesium Image Compressor เป็นโปรแกรมลดขนาดไฟล์รูปภาพ (Size) ที่สามารถลดขนาดของไฟล์ภาพได้สูงสุดถึง 90…