Photos and Images

Caesium Image Compressor 1.7.0

29 มี.ค. 2015 1216

Caesium Image Compressor เป็นโปรแกรมลดขนาดไฟล์รูปภาพ (Size) ที่สามารถลดขนาดของไฟล์ภาพได้สูงสุดถึง 90% โดยที่ไม่ทำให้สูญเ…