บทความที่เกี่ยวข้องกับ: ดาวน์โหลด K-Lite Codec

K-Lite Codec Pack Full 15.3.5

Freeware 22 ม.ค. 2020 6613

โปรแกรม K-Lite Codec Pack เป็นโปรแกรมรวม Codec สำหรับอ่านไฟล์มีเดียที่มีรูปแบบของนามสกุลต่างๆ โ…