บทความที่เกี่ยวข้องกับ: ดาวน์โหลด Photoscape ฟรี

Photoscape 3.7

Freeware 5 พ.ย. 2016 3484

Photoscape (โปรแกรมโฟโต้สเคป) เป็นโปรแกรมจัดการเกี่ยวกับรูปภาพ ที่เน้นไปทางด้านการแต่งภาพ และมีเครื่…