Photos and Images

XnView

17 มี.ค. 2015 2007

XnView เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ที่พัฒนามาเพื่อใช้งานสำหรับการจัดการไฟล์รูปภาพที่หลากหลายในคอมพิวเตอร์ รองรับการจัดการไฟล์ภาพมา…