บทความที่เกี่ยวข้องกับ: ดาวน์โหล OneDrive

OneDrive 19.070.0410.0007

Freeware 16 มิ.ย. 2019 1141

OneDrive เป็นรูปแบบบริการให้พื้นที่เก็บไฟล์ข้อมูลออนไลน์ฟรี (Cloud Storage) ของไมโครซอฟท์ ซึ่งได้พัฒ…