System Tuning

PrivaZer

2 มิ.ย. 2019 1075

PrivaZer โปรแกรมฟรีสำหรับใช้กำจัดขยะในคอมพิวเตอร์ เป็นโปรแกรมที่สามารถเพิ่มพื้นที่ว่างของฮาร์ดดิสก์โดยการสแกนหาไฟล์ขยะต่…