Tips

วิธีการใช้งาน Team Viewer

15 ต.ค. 2013 2422

ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าโปรแกรมนี้จะทำงานได้คุณจะต้องติดตั้งโปรแกรม Team Viewer ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้ง 2 เครื่องก่อนนั…