Tips

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมแต่งรูปจีน XiuXiu

14 ต.ค. 2013 2363

ดาวน์โหลดโปรแกรมแต่งรูป Xiu Xiu ไปแล้ว แต่ติดตั้งโปรแกรมลงเครื่องไม่เป็น เพราะอ่านภาษาจีนไม่ออก และก็ไม่ค่อยจะคร่องเรื่อ…