Tips

วิธีใช้โปรแกรม BlueStacks App Player

27 ก.พ. 2015 2768

เมื่อผู้ใช้ทำการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะพบกับหน้าตาจำลองของโปรแกรม BlueStacks อาจจะไม่ถึงกับคล้ายหน้าจอในมือถือ หรือใ…