บทความที่เกี่ยวข้องกับ: อัดวิดีโอ

OBS Studio 24.0.3

Open Source 14 ต.ค. 2019 6625

โปรแกรม OBS Studio ย่อมาจาก Open Broadcaster Software คือโปรแกรมเครื่องมือฟรีที่ใช้ในงานอัดวิดีโอ แล…