บทความที่เกี่ยวข้องกับ: เครื่องมือวินโดวส์

Simple Sticky Notes โปรแกรมจดบันทึกที่ดีกว่า Sticky Notes ของ Windows

20 ส.ค. 2019 1821

ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปมีน้อยคนที่จะใช้เครื่องมือ Sticky Notes และอีกหลายๆ คนอาจจะไม่ทราบเลยด้…