Web

วิธีเปลี่ยนรูป Gravatar ของโปรไฟล์ WordPress

26 ต.ค. 2019 1156

ก่อนอื่นเรามารู้จักกันก่อนว่ามันคืออะไร สำหรับ Gravatar ก็คือรูปประจำตัว หรือรูปโปรไฟล์ที่จะปรากฎให้เห็นสำหรับนักเขียนบล…