บทความที่เกี่ยวข้องกับ: แอพแบตเตอรี่

แอพแบตเตอรี่ (Battery)

16 มี.ค. 2015 609

แอพแบตเตอรี่ (Battery) เป็นแอพที่ตรวจวัดปริมาณไฟฟ้าที่เหลืออยู่ในแบตเตอรี่ในโทรศัพท์มือถือ (สมาร์โฟน…