Security and Firewalls

GridinSoft Anti-Malware

4 เม.ย. 2017 2840

GridinSoft Anti-Malware โปรแกรมที่จะช่วยปกป้องให้คอมพิวเตอร์ของคุณปลอดภัยจาก spyware (สปายแวร์), trojans (โทรจัน), backd…

Security and Firewalls

RogueKiller

11 ก.ค. 2016 2609

RogueKiller โปรแกรมป้องกันมัลแวร์เวอร์ชั่นฟรี สำหรับการทำงานของโปรแกรมนี้ก็คือการค้นหาและตรวจจับมัลแวร์ทั่วไป รวมถึงการต…

Security and Firewalls

ComboFix

3 มิ.ย. 2016 2433

ComboFix เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานสำหรับการสแกนหามัลแวร์และสปายแวร์ต่างๆ ที่แอบแฝงอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม…

Security and Firewalls

Malwarebytes Anti-Malware

9 ก.ค. 2015 1923

Malwarebytes Anti-Malware โปรแกรมป้องกันและกำจัดมัลแวร์ เป็นโปรแกรมที่สามารถปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณจากมัลแวร์, สปายแวร์,…

Security and Firewalls

IObit Malware Fighter

2 มี.ค. 2015 1257

IObit Malware Fighter หนึ่งในโปรแกรมด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย สามารถตรวจจับและลบภัยคุกคามที่เป็นอันตรายต…

Security and Firewalls

SUPERAntiSpyware

16 ธ.ค. 2014 1121

SUPERAntiSpyware เป็นหนึ่งโปรแกรมในประเภทรักษาความปลอดภัย มีความสามารถในการป้องกัน ตรวจสอบ และกำจัดสปายแวร์, แอดแวร์, มั…