บทความที่เกี่ยวข้องกับ: โปรแกรมกู้คืนข้อมูล

Disk Drill 4.0.527.0

Freeware 1 ก.ค. 2020 1283

Disk Drill ซอฟต์แวร์ฟรีสำหรับกู้คืนข้อมูลไฟล์ เป็นโปรแกรมที่มีชื่อเสียงด้านการกู้คืนข้อมูลในระบบปฏิบ…