Security and Firewalls

GridinSoft Anti-Malware

4 เม.ย. 2017 2885

GridinSoft Anti-Malware โปรแกรมที่จะช่วยปกป้องให้คอมพิวเตอร์ของคุณปลอดภัยจาก spyware (สปายแวร์), trojans (โทรจัน), backd…

Security and Firewalls

Kaspersky Security Scan 16.0.0.1344

9 พ.ย. 2016 1266

Kaspersky Security Scan เครื่องมือสแกนฟรีที่ช่วยค้นหาไวรัสและมัลแวร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา สำหรับโปรแกรมนี้ไม่เรียกว…