Utilities

IObit Uninstaller

22 เม.ย. 2014 2614

IObit Uninstaller เป็นเครื่องมือถอนการติดตั้งฟรี ที่ช่วยให้คุณลบโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์และสิ่งที่เหลืออยู่อย่างสมบูรณ์โด…

Utilities

Revo Uninstaller Pro

3 ม.ค. 2014 4034

Revo Uninstaller Pro โปรแกรมสำหรับช่วยถอนการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ ไม่ให้เหลือไฟล์ขยะ มาพร้อมกับคุณสมบัต…