บทความที่เกี่ยวข้องกับ: โปรแกรมซิงค์ข้อมูล

FreeFileSync 10.18

Freeware 20 พ.ย. 2019 1805

FreeFileSync คือโปรแกรมฟรีที่มีประโยชน์เอาไว้สำหรับเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างโฟลเดอร์ และเพื่อทำการเชื…