บทความที่เกี่ยวข้องกับ: โปรแกรมซ่อนไฟล์

Wise Folder Hider Free 4.3.4

Freeware 1 เม.ย. 2020 1686

Wise Folder Hider Free คือโปรแกรมที่ช่วยซ่อนไฟล์และโฟลเดอร์ที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของคุณ ไฟล์ข้อมูลสำคั…

USB Block 1.7.4

Free Trial 13 มิ.ย. 2018 3243

USB Block เป็นซอฟต์แวร์ด้านการรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ช่วยในการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลจากคอมพิวเตอ…