System Tuning

GPU-Z

27 มิ.ย. 2015 2433

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่ทราบเลยว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่นั้นมี Graphic Card หรือการ์ดจอ รึเปล่า เป็นรุ่นอะไร จะส…