บทความที่เกี่ยวข้องกับ: โปรแกรมตรวจเช็คฮาร์ดิสก์

HD Tune 2.55

Freeware 10 พ.ค. 2018 15671

HD Tune โปรแกรมสำหรับตรวจเช็คสภาพของฮาร์ดดิสก์ HDD / SSD เกี่ยวกับการทำงานของฮาร์ดดิสก์และสามารถใช้ใ…