บทความที่เกี่ยวข้องกับ: โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ Movie Maker

Windows Live Movie Maker 16.4.3528.331

Freeware 25 ต.ค. 2016 2201

Windows Live Movie Maker หรือ Movie Maker เป็นโปรแกรมสำหรับตัดต่อสร้างสรรค์ผลงานด้านมัลติมีเดียเช่น …