Compression Tools

Express Zip File Compression

24 ก.ย. 2019 1109

Express Zip โปรแกรมบีบอัดไฟล์และแตกไฟล์ประเภท Zip ชื่อโปรแกรมเต็มๆ คือ Express Zip File Compression เป็นหนึ่งในเครื่องมื…

Compression Tools

Ashampoo ZIP Free

2 มิ.ย. 2019 1008

Ashampoo ZIP Free เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีจากทั้งหมดในโปรแกรมเก็บไฟล์ถาวร หรือเรียกในภาษาบ้านเราก็คือโปรแกรมบีบอัดไฟล์ แ…

Compression Tools

Bandizip

13 ก.ย. 2017 2825

Bandizip โปรแกรมบีบอัดไฟล์ แตกไฟล์ ฟรี เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่มีความสามารถทางด้านการทำงานเช่นเดียวกับ WinRAR, WinZip ที่เ…

Compression Tools

WinRAR

15 ก.ค. 2015 6224

โปรแกรม WinRAR คือโปรแกรมที่ช่วยในการจัดการด้านการจัดเก็บไฟล์ สามารถบีบอัดไฟล์ และ โฟลเดอร์ เพื่อให้มีขนาด(size)ที่เล็กล…

Compression Tools

7-Zip

3 ม.ค. 2015 2592

7-Zip โปรแกรมบีบอัดไฟล์ (ฟรีโอเพนซอร์ซ) เป็นโปรแกรมที่จะช่วยบีบอัดไฟล์ของคุณให้ขนาดเล็กลงอย่างมีคุณภาพ สำหรับโปรแกรมนี้เ…

Compression Tools

IZArc

28 ส.ค. 2014 1400

IZArc เป็นโปรแกรมฟรีที่มีความสามารถในการบีบอัดไฟล์(Zip) และแตกไฟล์หรือแยกไฟล์(extract) ซึ่งการทำงานของโปรแกรมนี้จะคล้ายก…

Compression Tools

WinZip

11 พ.ค. 2014 3434

WinZip โปรแกรมบีบอัดไฟล์ โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมประเภทแชร์แวร์ มีความสามารถใช้ในการบีบอัดไฟล์ ลดขนาดของไฟล์ให้เล็กลง โปรแก…