บทความที่เกี่ยวข้องกับ: โปรแกรมบีบอัดไฟล์ WinZip

WinZip 24.0.13681

Free Trial 11 ก.ย. 2019 2121

WinZip โปรแกรมบีบอัดไฟล์ โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมประเภทแชร์แวร์ มีความสามารถใช้ในการบีบอัดไฟล์ ลดขนาดขอ…